Hybridmöten

Hybridmöten möte på distans

Hybridmöten är viktigare än någonsin, därför hjälper vi till att hitta lösningar och alternativ utifrån kundens önskemål.

Ett sådant alternativ är hybridmöten, alltså en kombination av fysiska och digitala möten på en gemensam plats.

Denna mötesform blir allt vanligare under coronapandemin, troligtvis är den här för att stanna, eftersom det alltid kommer att finnas deltagare som av olika skäl är förhindrade att delta fysiskt.

Vi hjälper företag att göra rätt. Hur fungerar det? För att få ut så mycket som möjligt av mötet behöver både den fysiska och den uppkopplade publiken komma till tals, integrera med varandra! som till exempel från ett Hybridmöten Kalmar.

BREAL tillhandahåller assistans med online möte, livestreaming, hybridmöten, inspelningar med inspirerande mötesstudio.

Syfte och mål med ditt möte!

För ett lyckat hybridmöte behöver du ställa höga krav på den tekniska utrustningen och säkerställa att du som mötesledare har den kompetens som krävs för att koordinera och facilitera mötet på bästa sätt. Det är inte så enkelt som det kan verka, men övning ger färdighet!

Hybridmöten på distans videomöten för exempelvis Zoom, Teams eller Skype, är ett måste. Om ni inte redan har ett konto på ditt företag, fråga mötesanläggningen om de kan hjälpa till.

Förutom en bra mötesplattform behöver ni också ett bra system för ljudupptagning, extra viktigt nu när deltagarna ofta sitter utspridda i lokalen.

En kamera eller två som både kan visa deltagare och zooma in på talare eller detaljer är att föredra för att få ett djup för de som deltar digitalt.

Vår absoluta styrka är att vi sitter nära våra kunder.

Ställ inte in, ställ om!

Vi hjälper er att hitta rätt!

  • De väsentliga faktorerna är
  • online-deltagarna syns för de fysiska deltagarna
  • online-deltagarna ser deltagarna i lokalen
  • alla deltagare kan begära ordet lika lätt, vare sig de är online eller i lokalen
  • bra ljud online från inlägg och kommentarer som görs i lokalen
  • facilitering av mötet för att säkerställa målsättningen med hybridformatet
Hybridmöten konferens på distans
Hybridmöten-konferens på distans

Vi utgår alltid ifrån ert önskemål!

Hör av er!

Läs mer här

https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_event

Ni kan öven läsa om livestreaming här!

https://www.breal.nu/live-streaming-live-tv/